Desa Pekraman Bugbug

boegboeg

logoaksara1

Manut awig-awig Desa Pekraman Bugbug sane kawedarang duk rahina Coma Wage Uku Dukut, Purnama Sasih Kapitu pinanggal 28 Januari 2002 sane kalingga tanganin olih dane Kelihan Desa Adat Bugbug Jero Wayan Mas Suyasa, SH., Sekadi kasurat ring Sarga I minakadi : Desa Pekraman Bugbug maaran Desa Adat Bugbug, Pinaka jebar kakuwub wewidangan nyane mawates nyatur utawi ngider bhuwana luire : Sisi wetan ring Banyu biru utawi Er biru (saking Batu Kowek utawi Ngampan Rempak kantos ke Apen Bias Putih. Sisi kidul ring ampwaning Segara saking Apen kantos ke Batu Madeg (Candi Dasa). Sisi kulon ring Cima saking Batu Madeg kantos ke Sema. Sisi Lor ring Ngampan Rempak (saking Sema kantos ke Batu Kowek).

(BACA JUGA : BUGBUG YANG PENUH DENGAN KEUNIKAN)

Ring Sarga I pawos 4 ngunggahang Desa Adat Bugbug puniki kawangun antuk pupulan karang ayahan Desa, turmaning kapalih dados 11 Banjar adat, luire : Banjar Puseh, Banjar Bancingah, Banjar Madya, Banjar Darma Laksana, Banjar Segaa, Banjar Celuk Kangin, Banjar Celuk Kauh, Banjar Dukuh Tengah, Banjar Baruna, Banjar Garia, Banjar Samuh.

Kawentenan Desa Adat Bugbug wantah matatujon lamakane prasida : Mikukuhang miwah ngerajegang Sang Hyang Agama, Nginggilang tata prawerti maagama, Ngerajegang kasukertan Desa saha pawongannya sakala kalawan Niskala, Ngajegang tata pangaskaraning pawongan, pamekas sane ngiket pakaluwargan, Ngajegang kasukertan saraja druwening Desa miwah pawongannya sami.

Sane kabawos Krama Desa Adat Bugbug inggih punika : sahanan sang jenek mapumahan ring Desa Adat Bugbug saha ngamong ayahan desa wiadin Banjar, miwah sane kantun nyungkemin Kahyangan Desa turmaning maagama Hindu. Sajaba punika kasinanggah tamiu.

(BACA JUGA : KALENDER UPACARA DESA PEKRAMAN BUGBUG)

Sakadi kasurat ring Sarga II pawos 9 inggihan punika : Krama Desa Adat Bugbug wenten petang pawos luire : Krama Desa Ngarep (Krama Desa Satus Duang Dasa) ; punika sane medue bangket ayahan Desa. Krama Desa Sasah Abu ; punika kulawarga sane sampun mapumahan utawi marabian sane nenten madruwe bangket ayahan desa. Krama Desa Balu Angkep ; punika kulawarga balu sane pianaknyane sampun menek kelih. Krama Desa Bulu Angkep ; punika kulawarga sane katinggalan meme bapa tur sampun menek kelih, luh muani miwah muani muani.

Sahanan Krama Desa keni tategenan luire : Krama Desa Ngarep keni ayah nyumek, mapiteges urunan miwah ayahan nyumek ritatkala wenten usaba miwah aci-aci mapahayu desa. Krama Desa sane tiosan (Krama Desa Sasah abu, Krama Desa Balu Angkep, Krama Desa Bulu Angkep, Daha miwah Taruna) keni ayah panyanggra manut Perarem.

 

gumang-agung

Jero Bendesa. Desa Adat Bugbug kaenter antuk Jero Bendesa kasanggra antuk Kelihan Desa adat. Jero Bendesa wantah mawiwit saking Bendesa Mas, maka manggalaning yadnya ritatkala wenten Usaba utawi aci-aci ring Desa Adat Bugbug turmaning kasanggra antuk Krama Desa Ngarep sajeroning ngenterang kasukertan Niskalan. Jero Bendesa kaadegang malarapan antuk turunan manut kang sinanggeh pinisepuh, maduluran antuk Dewa Saksi ring Pura Desa Bale Agung.

(BACA JUGA : GUMANG DALAM PURANA BANGSUL)

Sajeroning ngenterang kasukertan niskala, Jero Bendesa masinggihang para Pinandita luire : Pemangku utawi Pengempu Kahyangan Desa, Buyut, Kubayan, Sedahan Desa utawi Balian Saha, Balian Gorok. Ritatkala ngenterang pamargin aci-aci Jero Bendesa kasanggra antuk Rajeg Desa, Pengenter aci-aci, Patilik Kanginan utawi Subak Taruna, Patilik Kauhan, Subak Daha, Luput Desa, Kasinoman, Prawayah, Undagi Desa, Krama Ngarep.

__swas2

Kelihan Desa Adat maka manggalaning pawangunan Desa, kasanggra antuk Paruman Nayaka Desa sajeroning ngenterang indik pangerencana ngarincikang pariindik parauhan miwah panelas prabea Desa Adat, miwah sane tiosan manut Trihitakarana. Kelihan Desa mawiwit saking Krama Desa sajabaning tamiu tur kacalonang antuk Paruman Krama Desa Ngarep lan Paruman Nayaka Desa, saha sapauningan Jero Bendesa. Kelihan Desane puniki kaadegang malarapan antuk pamilihan olih Krama Desa Adat Bugbug nyabran limang warsa, sajawaning wenten pariindikan sewos, tur kengin kapilih malih.

Kelihan Desa Adat kasanggra antuk : Patajuh miwah Patengen pinaka wakil, Penyarikan pinaka juru surat, Patengen utawi Sedahan Raksa pinaka pengamong druwen desa, Patilik Desa pinaka panureksa padruwen Desa, miwah Prajuru Desa sane tiosan pinaka panyanggra manut wiguna.

(BACA JUGA : BYAHA DALAM PURANA BANGSUL)

Paruman Nayaka. Paruman Nayaka Desa wantah para Nayaka mawiwit saking Krama desa Adat Bugbug, sane kaadegang malarapan antuk pamilihan nangken limang warsa olih Krama Banjar ring soang-sonag Banjar adat satmaka wakil banjar, Krama Desa Bugbug Purantara satmaka wakil Krama Desa Adat Bugbug ring jaba desa. Sajaba punika taler kaadegang malarapan antuk pituduh Kelihan Desa Adat Bugbug manut perarem. Swadarmaning Paruman Nayaka Desa wantah : Ngarencana pawangunan Desa Adat manut Tri Hita Karana, Ngerencana indik pangerauhan utawi piolih-piolih, miwah panelas prabea Desa nangken ngewarsa.

Indik Druwen Desa. Padruwen Desa Adat Bugbug minakadi, Pura-pura sane kaempon oleh Desa Adat luire : Pura Puseh, Pura Desa utawi Pura Bale Agung, Pura Dalem, Pura Ayung utawi Pura Sri, Palinggih Busali, Pura Piit, Pura Penyarikan, Pura Gumang utawi Pura Bukit Juru, Pura Bukit Gundul, Pura Bukit Pajinengan, Pura Cilidasa utawi Pura Candidasa, Palinggih Gunung sari, Pura Bias Putih, Palinggih Batara Bagus Sakenan, Palinggih Betara Rambut Sedana, Palinggih Betara Ayu Maospait, Palinggih Betara Maspait utawi Manjangan Saluwang, Palinggih Bhatara Gede Gelogor, Pura Prajapati, Pura Pasujan, Pura Pengalapan utawi Ulun Suwi, Pura Melanting.

Kahyangan sane kaempon antuk Krama Pamaksan luire : Gaduh Palinggih Batara Lingsir ring Puseh, Pura Pasek, Pura Paswikan, Pura Babotoh, Pura Pamengkang.

Lelangunan miwah ilen-ilen druwen Desa luire : Gong Desa, Salonding, Gambang, Daretan wewalen, Abwang masramanan utawi magagontelan, Papendetan, Dedarian, Solahan Ungkulan utawi Pajeng, Solahan Bethari Sri, Solah Lente, Tatebahan. Ilen-ilen panyanggra luire : Sanghyang, Joged Bumbung, Janger, Palalegongan, Gambuh utawi Gandrung, Calonarang, Arja, Cakepung, Gebug Ende.

gumanghill12

Rerahinan, piodalan, Usaba utawi aci-aci sowang-sowang kahyangan utawi Pura sane wenten ring sawawidangan Desa Adat Bugbug sekadi ring sor puniki : Pura Desa utawi Pura Bale Agung, sane kawastaning Usaba Manggung kamargiang ngawarsa ritatkalaning Sasih Kasa nuju Beteng, sajeroning tanggal pin 12,14,15. Pura Puseh utawi Pura Meru kamargiang ngawarsa apisan pelaksanayane katunggalang ring Usaba Pangalapan, ritatkalaning Sasih Kalima nuju Beteng sajeroning tanggal ping 13,14,15. Pura Dalem, sane kawastanin Usaba utawi Aci Kelod kamargiang ngwarsa ritatkalaning sasih kasanga nuju Kajeng, sajeroning panglong ping 10,11,12, Runtutan acinya ring sasih kesanga, saking tanggal ping 13,14,15 nuju kajeng kawastanin Pangajengan Bugbug Kaler, ring Puseh. Panglong ping 1,2,3 nuju Kajeng kawastanin Pangajengan Bugbug Tengah, ring Bale Agung, Panglong ping 4,5,6 nuju kajeng kawastanin Pangajengan Bugbug Kelod ring Segaa. Panglong ping 7,8,9 nuju Kajeng kawastanin Miyut.

(BACA JUGA : KISAH LAINNYA MENGENAI GUMANG..)

def_photo

Kahyangan tiosan sajawaning Kahyangan Tiga luire ; Pura Pasek pangacinnyane kamargiang ring tanggal ping 10,11,12 nuju Beteng.

Ritatkalaning Sasih Kasa sajeroning tanggal ping 13,14,15 nuju Beteng kamargiang pangaci-aci ring pura lan palinggih minakadi : Gaduh Bethara Lingsir ring Pura Puseh, Pura Paswikan, Pura Ayung utawi Pura Bathari Sri, Pura Pamengkang, Pura Babotoh, Palinggih Bathara Ayu Sambah, Palinggih Bhatara Bagus Sakenan, Palinggih Bhatara Rambut Sedana, Bhatara Maspahit utawi Menjangan Saluwang, Pelinggih Bethara ayu Maospahit, Palinggih Bethara Gede Galogor.

Pura Cilidasa utawi Candidasa tatkalaning Sasih Kasa Panglong ping 1,2,3 nuju Beteng.  Ritatkalaning sasih Karo nuju Beteng sajeroning tanggal ping 13,14,15 ngapetang dasa warsa apisan kamargiang Usaba utawi Aci Kaja maruntutan Aci Ring Gunung Sari. Ritatkalaning Sasih kapat nuju Beteng sajeroning tanggal ping 10,11,12 Usaba utawi aci ring Pura Penyarikan.  Ritatkalaning Sasih Kapat Sajeroning tanggal 13,14,15 nuju Beteng Usaba utawi ring Pura Gumang di Bukit Juru, Ritatkalaning Sasih Kapat sajeroning panglong ping 1,2,3 nuju Beteng, Usaba utawi aci ring Pura Bias Putih. Ritatkala sasih Kalima nuju Beteng sajeroning tanggal 13,14,15 Usaba utawi aci ring Pura Pengalapan utawi Pura Ulun Suwi.  Ritatkala Sasih Kalima nuju Beteng sajeroning tanggal ping 13,14,15 Ngapetang Dasa warsa apisan kamargiang Aci utawai Usaba Klame.  Ritatkala Sasih Kanem nuju Kajeng sajeroning tanggal ping 13,14,15 Usaba utawi Aci ring Pura Pasujan.  Ritatkala Sasih Kawolu nuju Kajeng sajeroning tanggal ping 13,14,15 kawastanin Usaba Kapitu piodalan ring Pura Dadia utawi ring Dukuh sowang-sowang.

(BACA JUGA : THE HISTORY OF GUMANG)

Ritatkala Sasih Kawolu nuju Kajeng, sajeroning tanggal ping 13,14,15 Aci ring Bucu-Bucu. Ritatkala Sasih Kawolu nuju Busaya sajeroning panglong ping 13,14,15 Piodalan Sanghyang Raja Purana ring Pura Piit kamargiang manut Dresta.  Ritatkala Sasih Kedasa nuju Beteng, sajeroning tanggal ping 13,14,15 yening wenten pacirian Banteng Lembu (Banteng Luh sane Putih) kamargiang Usaba utawi Aci Ageng ring Pura Bukit Gundul, sanangken warsa kamargiang Aci Alit.

Ritatkala Sasih Kadasa nuju Beteng, sajeroning tanggal ping 13,14,15 yening wenten pacirian Banteng Suranggana (banteng muani sane matanduk putih) kamargiang Usaba utawi Aci Ageng ring Pura Bukit Pajinengan, sanangken warsa kamargiang Aci Alit.

Ritatkala Sasih Jyesta nuju Beteng sajeroning tanggal ping 13,14,15 kawentenang Aci Tatebahan ring Pura Bale Agung.  Ritatkala rahina Buda Wage Kulawu piodalan ring Pura Melanting kalih Betara Rambut Sedana ring Sanghyang Ambu.  Rerahinan sane tiosan sane durung munggah ring awig-awig puniki kamargiang manut dresta.

Pariindikan Pemangku : Ring sowang-sowang Kahyangan utawi Pura inucap kawentenang Pemangku utawi Pangempu.  Ngadegang Pemangku utawi Pangempu manut dudonan : Nyanjan utawi masemuran, mapiteges mapinunas ring ajeng Penataran.  Turunan utawi mawaris.  Kacatri utawi kajudi olih Paruman Desa miwah Paruman Nayaka.

cakepanani02

Sumber : Awig-awig lan Perarem Desa Adat Bugbug.  Awig-awig Desa Adat Bugbug taler praside kapinggihin marupa daun lontar sane kasimpen ring “Inventory of Oriental Manuscript” Perpustakaan The University of Leiden, Belanda volume 24, manuscripts OR. 23.001 – OR. 24.000 acquisitions of Leiden University Library in the period between August 1992 and November 1997, Or. 23.047  Balinese, palm leaf, ff. Awig-awig Desa Bugbug. Bugbug, Karangasem. (Lontar. 1658).

SEJARAH DESA BUGBUG

(BACA DULU : MEDAYAIN PEMBERDAYAAN)

Berdasarkan hasil penelitian, dan kajian serta analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya desa Bugbug diketemukan berawal dari suatu kisah pengembaraan keturunan bangsa Austronesia yang telah menyebar dan mendiami seluruh wilayah Pulau Bali (Bnwa ing Bangsul), dengan pola hidup mereka yang masih berkelompok-kelompok dan berpindah-pindah dengan Jero mekel – jero mekel sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Kelompok inilah membuat pra-desa pertama di daerah persubakan Lumpadang (kaswakan bhunghlunan), yang selanjutnya kemudian membangun Desa Bugbug, denga menyebut dirinya Ki Taruna Bali Mula atau orang Bali Mula (Dewa Purana Giri Wana, dan Markandeya Purana:10.1).
Ketika itu mereka telah menganut aliran waisnawa namun mereka masih belum tahu tata beragama secara utuh. Mereka hanya percaya dan menyembah leluhur yang lazim disebutnya Hyang (Hyang ing siddha dewata). Ki Taruna Bali Mula adalah nama (bhiséka) lain dari Bhatara Gde Gumang. Bhatara Gde Gumang juga mempunyai bhiséka lainnya, seperti; bhiséka Sang Hyang Sinuhun Kidul ketika Beliau berstana di Pura Bukit Huluwatu. Dan juga disebut dengan bhiséka Bhatara Gde Sakti. Kemudian beliau mempersunting Putri Bhatara Gde di Pura Bukit/Gili Byaha yaitu Dewi Ayu Mas. Setelah menjadi ardhanareswari lalu beliau menuju Ukir (Bukit) Gumang dengan membawa tatwa usadha dan tatwa kadhyatmikan bersama-sama dengan Bhagawan Çakru, Bhagawan Manggapuspa, Empu Sewa Sogatha (Siwa-Budha) dan selanjutnya berstana di Pura Bukit Gumang Desa Pakraman Bugbug di Kabupaten Karangasem dengan bhiseka Bhatara Gde Gumang (Sudarsana. 1997).

(BACA JUGA : WACANA NGABEN MASSAL)

Selanjutnya beliaulah yang menjadi sasuhunan (junjungan atau pemujaan) bagi masyarakat (Krama Desa); Bugbug, Bebandem, Datah, Jasri, dan Ngis di Kabupaten Karangasem. Oleh masyarakat Desa Pakraman Bugbug, beliau juga disebut ”Ida Gde”. Beliau bersama Bhagawan Çakru, Bhagawan Manggapuspa, dan Empu Siwa Sogatha (Pendeta golongan Siwa dan Budha) kemudian mengajarkan orang-orang yang tinggal disekitar Bukit Gumang (sajuruh-juhing bukit gumang) tentang; tata agama, tata-krama bermasyarakat, bercocok tanam, berternak, melaut, dan membuat peralatan baik dari kayu maupun dari benda-benda lainnya (Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul, lembar 15.a).
Beliau pula yang membuka areal persawahan dan mendirikan gubuk-gubuk, di sekitar Bukit Gumang seperti : Sabuni, Tegakin, Malegok, Lumpadang (Luhunpadangan/Bhunghlunan), Belong, dan sekitarnya, serta membangun tempat memande (membuat segala peralatan) untuk kepentingan bertani, melaut dan sebagainya di sebelah selatan pra-desa Malegok, yang selanjutnya menjadi tempat pemujaan yang disebut Pura Pasujan, untuk memuja Hyang Mpuning Pande, yakni Bhatara Sang Hyang Ghusalya Sakti Wwai Pasojan atau Bhatari Hyang Nini Sakti Dalem Sakti Guguh Griguh Gumang Wwai Pasojan.Yang kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah pra-desa lainnya di sekitar Mel Pahang, Pangiyu (Lateng Ngiyu), Gantalan, Gorek, Lebah Kangin (Teba/teben Kangin), dan Delod Poh, Segayas, yang selanjutnya dinamakan juga persubakan Bunghlunan (kasuwakan bhunghlunan), serta dengan membagi-bagikan petak-petak tanah persawahan tersebut untuk dihasili dan digunakan untuk kepentingan upacara/upakara yadnya, mapahaci-haci, dan mapahayu Desa dan Pura-pura (Kahyangan-kahyangan) di wilayah Desa Pakraman Bugbug Kabupaten Karangasem. Tanah tersebut kemudian didoktrin dan diterima sebagi Tanah Ayahan Desa yang sampai saat kini masih diyakini dan masih ”diayahkan” oleh orang-orang Bali Mula tersebut yang selanjutnya disebut sebagai Krama Desa Ngarep di Desa Pakraman Bugbug (Prasati Desa Bugbug).
Krama Desa Ngarep inilah yang merupakan penduduk asli Desa Bugbug, yang pola kemasyarakatannya belum tertata, kebiasaan hidupn mereka masih berpindah-pindah. Mengenai jumlah penduduk (Krama Desa) ketika itu baru berjumlah 120 Kepala Keluarga yang diberi sebutan Gebogan Agung Satus Duwangdasa, yang terbagi menjadi beberapa kelompok gebogan yang mendiami gubuk-gubuk pada pra-desa pra-desa di sekitar bukit gumang (sajuruh-juruhing bukit gumang) tersebut, antara lain: Gebogan Satus, Gebogan Satak, Gebogan Samas, dan Gebogan Domas, dan terbagi menjadi empat kelompok, yaitu; 1) kelompok Gebogan Sabuni, Tegakin, dan Malegok. 2) kelompok Gebogan Belong, dan lumpadangan. 3) kelompok gebogan gantalan, mel pahang, dan pangiyu. 4) kelompok Gebogan Gorek, Lebah Kangin, Delod Poh, dan Segayas. Pada gebogan-gebogan itu mempunyai 8 (delapan) pepimpin yang disebut i luput, dan 112 lagi yang merupakan krama pengayah yang disebut krama I Satus Roras. Inilah yang menjadi cikal bakal sebagai awal mula berdirinya Desa Bugbug yang dikenal sebagai Krama Desa Ngarep dengan mendapatkan bukti tanah sawah winih sebagai tanah ayahan desa, yang digunakan untuk kesejahteraan serta biaya-biaya upacara upakara keagamaan, seperti; untuk kepentingan panghaci-haci mapahayu kahyangan-kahyangan bhatara di Banyu Wka dan desa (pasuci bhumi) di wilayah Desa Pakraman Bugbug, guna mempertahankan kelestarian tata agama, adat-istiadat dan budaya yang telah diwarisi sejak dahulu sampai kelak kemudian hari. Sebagaimana tercantum dalam Prasasti Desa Bugbug yang berangka tahun 1103 Saka, pada lembar 3.a. baris ke-7, antara lain sebagai berikut; mangkanâ sakwéhing sawah karāman i bugbug i kasuwakan bhunghlunan mapāknâ pacarwâ i sirâ bhaţārâ i bañuwkâ, tan kihanên apan mangkanâ kramanyâ mūla katmu tinmu ring lāgi, yang terjemahannya : begitu pula semua pemilik sawah di Desa Pakraman Bugbug yang ada di wilayah Persubakan Bhunghlunan agar melaksanakan upacara pecaruan kehadapan Bhatara di Banyu Wka, tidak boleh tidak sebab memang demikian telah diterima dari sejak dahulu hingga kelak kemudian hari (Budiastra. 1981:33).

(BACA JUGA : BIAS PUTIH DALAM BISU..)

Orang-orang (Krama Desa) tersebut, kemudian memohon kehadapan Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) agar tercipta air dan sungai di sebelah barat Bukit Penyu (Bukit pe-Dukuhan), untuk mengairi areal persawahan yang ada di sekitarnya. Jika permohonan mereka terkabulkan maka mereka berjanji; apabila kelak mereka beranak-pinak, mereka akan menghaturkan guling babi sebagai banten papintonan untuk setiap kelahiran. Mendengar permohonan dari orang-orang (Krama Desa) itu, maka Bhatara Gde Gumang (Ida Gde) segera beryoga mempersatukan cipta beliau untuk memohon kehadapan Bhatara Hyang Hyang ing Tohlangkir yang berstana di Gunung Agung. Dari yoga beliau itulah lalu dititahkanlah agar Bhatari Giri Putri meneteskan air suci kehidupan (tirtha amertha) dari sebuah kendi manik.

Dalam memenuhi titah Bhatara Parameswara di gunung Tohlangkir (Gunung Agung), Bhatari Giri Putri lalu turunpadha nyaludira berwujud sebagai seorang wanita tua renta dengan membawa air suci (tirtha amertha) itu yang dibungkus dengan sehelai daun kaumbang/candung (sejenis daun talas hutan), dengan maksud menguji kesungguhan dari orang-orang yang memohon air suci tersebut. Sepanjang perjalanan, beliau diikuti pula dengan kemunculan seorang pria gagah dengan perawakan tegap yang merupakan perwujudan saludira dari dewata yang juga ikut turunpadha. Dimana pria tersebut sedang mengikuti pergumulan dari orang-orang yang mengadakan pertemuan di sebuah hutan kecil yang disebut Ebetan, yang juga sangat mendambakan air untuk kelangsungan hidup mereka. Bhatara Giri Putri yang telah berwujud sebagai seorang wanita tua renta itu lalu mendekati orang-orang yang sedang berkumpul itu, dan menawarkan setetes air yang dibawanya itu untuk ditukar dengan bekakak kerbau bertaduk emas. Mendengar perkataan dari seorang wanita tua dan renta seperti itu, ditanggapi sebagai orang gila, masa hanya setetes air lantas ditukar dengan bekakak kerbau bertanduk emas, sangat lucu rupanya, begitu tanggapan orang-orang yang sedang berkumpul di hutan kecil itu.

(BACA JUGA : TANTANGAN MENJADIKAN BUGBUG KAWASAN WISATA)..

Tak lama kemudian, Pria yang merupakan perwujudan dewata itu, mengetahui bahwa air yang ditawarkan oleh wanita tua itu adalah air suci kehidupan (tirtha amertha) yang dibungkus dengan daun kaumbang/candung, yang telah ditaruhnya di atas cabang ranting pohon kayu apah. Dengan tidak sabaran pria itu secara diam-diam lalu ngandok (merogoh) air suci itu hingga tumpah ke tanah. Dari tumpahan air suci (tirtha) itulah, memunculkan mata air yang sangat besar, yang kemudian di tempat tersebut airnya juga menggenang menjadi sebuah telaga yang disebutnya dengan nama telaga tirtha, yang selanjutnya kemudian menjadi Telaga Tistha. Sedangkan sisa air yang mesih ada pada daun candung/kaumbang itu dilemparkan ke timur, dan akhirnya jatuh di sebuah tempat dan menimbulkan mata air yang sangat besar pula yang hendak menghanyutkan daerah-daerah pra-desa yang ada diwilayah selatan. Menyaksikan hal yang sangat mengejutkan itu dan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan yang ada disekitarnya, wanita tua renta yang merupakan perwujudan dari Bhatari Giri Putri itu sangatlah marah, dan tahu bahwa orang yang merogohnya itu adalah perwujudan dewata yang juga sedang turunpadha. Oleh karena kekurang sabarannya itu, maka ia dikatakan mangkak/bangkak. Seketika itu pula mengagetkan orang-orang yang ada di sekitar itu dan berupaya untuk menahan luapan air itu namun tidak berhasil. Sampai pada akhirnya Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) menjadi khawatir dengan keadaan itu, yang hendak membahayakan pra-desa pra-desa disekitar Bukit Gumang. Lalu beliau menyuruh orang-orang yang mendiami pra-desa pra-desa disekitar Bukit Gumang untuk membantu menahan dan menutup luapan air itu, namun juga tidak berhasil. Pada akhirnya beliau menyuruh menimbun dengan Gong Peturun yang didapatkannya di Pasujan. Perintah itupun segera dilaksanakan, dan selanjutnya Gong Peturun itu digunakan untuk menutup mata air itu dan ditindih dengan kayu ilat-ilat, kepuh dan sebagainya. Barulah luapan mata air itu menjadi tenang dan mengecil. Sebagai akibat dari tertutupnya mata air itu, maka air dari mata air itu selanjutnya mengalir melalui saluran urat-urat bumi di beberapa tempat (régöng hĕmbhukan wwating bhumi), yakni; di Hembhukan (sekarang; Tirta Gangga) yang disertai penunggu (pangemit) Kaki Sedahan Bejagul Putih, Kaki Sedahan Juru Tumbak, di Batu Belah (bentar watuparangan ing sagara) dengan penunggu (pangemit) Kaki Sedahan Buaya putih, Kaki Sedahan Gurita, Kaki Sedahan Rekata, di Candidasa dengan penunggu (pangemit) Kaki Sedahan Bejulit Hirĕng, Kaki Sedahan Juru Tumbak, Kaki Sedahan Udanggragho, Kaki Sedahan Ayuyu, Kaki Sedahan Kakul, Kaki Sedahan Gondang, Kaki Sedahan Hemping, Kaki Sedahan Kapu-Kapu. Dan di Telaga Tistha (Telaga Tirtha) yang sebagai pusat dari saluran mata air itu ditunggu (kakmitan dening) Kaki Sedahan Bejulit Putih, Kaki Sedahan Tukad, Kaki Sedahan Kaladasabhumi, Kaki Sedahan Udang Testes Ngragho, Kaki Sedahan Yuyu Kracah, Kaki Sedahan Juru Tumbak, Kaki Sedahan Kakul, Kaki Sedahan Gondang, Kaki Sedahan Hemping, Kaki sedahan Kapu-Kapu, dan lain sebagainya (maka mwah sakalwiranya).

(BACA JUGA : CANDI DASA, TELAGA KAUH..)

Pria perwujudan dewata itu disuruhnya menjaga dan memelihara air Bangkak dan air Telaga Tista (Telaga Tirtha) itu, agar ketersediaan simpanan airnya tidak habis sampai kelak kemudian hari, dengan melakukan upacara pecaruan (pacarwwa) berupa Bekakak kerbau yang bertanduk emas serta santalan yang disertai dengan entip jakan sebagai ajeng-ajengan para pangemit. Begitu pula di Candidasa agar melaksanakan upacara pecaruan (pacarwwa) dan pasuci bhumi serta pakelem. Di Tirta Gangga dan Batu Belah juga agar demikian halnya. Selanjutnya Pria perwujudan dewata yang turunpadha itu menjadi junjungan (sasuhunan) di tempat itu (Bangkak) dengan sebutan bhiseka Ida Gde Bangkak (Bhatara Gde Bangkak), dan di Talaga Tista (Telaga Tirtha) berstana Bhatari Nini Sri Prameswari Amertha Arundhathi Uma Dewi, begitu pula beliau yang dipuja di Candidasa (ye te ma…. kang pinuja maréng candidasa) adalah Bhatari Sri Haritthi dan Bhatara Gde Sakti Siwaning Bhumi. Dari sejak itulah di sekitar tempat itu berdiri sebuah Pura (Parhyangan), yang dikenal dengan nama Pura Bangkak dan Pura Telaga Tistha (Telaga Tirtha), Pura Candidasa, Pura Watu Belah, dan Tirta Gangga sebagai Pura bagi mereka yang mengerjakan tanah persawahan dan perkebunan (kahyangan maka siwaning i kasuwakan kang mathani).

panggian

Selanjutnya karena yang memohon air suci itu agar menjadi sebuah sungi ke jalur selatan adalah Ida Gde (Bhatara Gde Gumang), dan agar aliran airnya tidak membahayakan sampai ke hilir (ke laut), maka dititahlah pria perwujudan dewata yang turunpadha itu, yang tiada lain adalah Ida Gde Bangkak (Bhatara Gde Bangkak) untuk mempertanggung jawabkan ketidak sabarannya itu agar mengendalikan perjalanan air itu sampai ke hilir (ke laut). Dan sepanjang sungai tempat air suci itu mengalir, yakni; dari Telaga Tistha (Telaga Tirtha) sampai ke laut selatan dinamakan Tukad Buhu. [(kata buhu/bhuhwa (Bhs Sanskerta, artinya permohonan/permintaan)].
Dalam perjalanan air itu menuju hilir (laut), sesampainya di daerah Baunghasana (Bongsana), beliau bertemu dengan Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) yang sedang beryoga di atas sebuah gurit (kiskis)(sejenis alat pemangkas rumput di sawah), lalu Ida Gde Bangkak (Bhatara Gde Bangkak) bertanya, kepada Bhatara Gde Gumang. ”Ida Gde akan diarahkan kemanakah aliran air ini ?. Lalu Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) menunjuk ke sebuah bukit, yaitu Bukit Penyu (Bukit pe-Dukuhan) yang ada di antara pra-Desa pra-Desa di sekitar Bukit Gumang, dan mengatakan agar air itu mengalir di sebelah barat Bukit itu. Dengan demikian maka dipotonglah bukit yang dipandang sebagai penghalang aliran air itu ke barat. Potongan bukit itu lau dinamakan ”Ngampan Rempak” dan menjadi sebuah gundukan di sebelah utara Batu Koek (di daerah Bongsana). Dengan demikian maka mengalirlah air itu di sebelah barat Bukit Penyu (Bukit pe-Dukuhan) sesuai dengan harapan Ida Gde (Bhatara Gde Gumang).

BACA JUGA : BUGBUG DESA TRADISIONAL (click di sini)

Aliran air sungai Tukad Buhu itu dapat juga digunakan sebagai sarana untuk ngeruat mala atau membersihkan mala kawisyan (segala bentuk noda/kepapaan yang diakibatkan oleh kekuatan magis mistis). Dan tempat reruntuhan dari potongan bukit yang dinamakan sebagai ngampan rêmpak itu selanjutnya menjadi batas utara wilayah Desa Pakraman Bugbug Kabupaten Karangasem hingga sekarang (Prasasti Desa Bugbug Tahun 1103 Saka).
Demikian mitologinya hingga timbul upacara mapinton di Pura Bukit Gumang dan adanya kewajiban dari masyarakat (Krama Desa) Desa Pakraman Bugbug, serta Desa-desa Pakraman lainnya yang menggunakan air dari Tukad Buhu yang sumbernya dari Telaga Tista (Telaga Tirtha) itu, juga agar melaksanakan upacara/upakara panghaci-haci yang dilaksanakan di Pura Bangkak dan di Pura Telaga Tista (Telaga Tirtha) berupa bukakak kêrbau bertanduk emas yang pemujaannya dipimpin oleh Ki Buyut Bangkak. Jika tidak demikian maka akan terkena kutukan (sapata) Bhatara bahwa segala hasil persawahan sewilayah desa-desa itu akan hampa, termakan oleh segala bentuk hama dan sebagainya (Lontar Awig-awig Desa Pakraman Sibetan Kabupaten Karangasem yang merupakan pengejawantahan dari Raja Purana Desa Sibetan, lembar 55.a – 56.b).

Setelah terdapat sungai Tukad Buhu tersebut, dan orang-orang di sekitar Bukit Gumang (sajuruh-juruhing bukit gumang) yang telah lama pula mendiami gubuk-gubuk di areal persawahan pada pra-Desa pra-Desa itu, pada suatu ketika terjadilah hujan lebat yang tiada henti-hentinya (titir gĕntĕr barĕt ngalinus hudan madĕrĕs) yang menyebabkan banjir dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menjadikan penghambat bagi mereka untuk melaksanakan aktifitasnya, termasuk penguburan mayat. Maka timbul keinginan Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) untuk mempersatukan mereka dari pra-Desa pra-Desa itu menjadi satu di sebuah tempat yang dipandang layak dan terbebas dari banjir.

Untuk tujuan tersebut maka tempat yang pertama dipilih adalah di sekitar Pangiyu (lateng ngiyu), namun setelah diperhatikan secara seksama tempat itu sangat sempit dan kurang mendukung. Ditinjaulah daerah di bagian timur Bukit Penyu (Bukit pe-Dukuhan) yang ternyata terdapat genangan air berwarna biru yang disebutnya sebagai Telaga Ngembeng atau Bañu Wka. Tempat ini ternyata merupakan tempat yang sangat tepat, baik, datar, luas, dan terlindung oleh dua bukit yakni Bukit Penyu (Bukit pe-Dukuh-an) dan Bukit/Giri Asaha, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat pemukiman menjadi sebuah Desa. Di sinilah beliau lalu membangun sebuah Desa. Dengan upaya menimbun genangan air (Telaga Ngembeng) itu, guna mengumpulkan (mempersatukan) orang-orang yang mendiami gubuk-gubuk yang tersebar di areal persawahan pada pra-Desa pra-Desa di sekitar Bukit Gumang.

Setelah lama melakukan pekerjaan menimbun genangan air itu, namun genangan air itu tetap saja demikian adanya tidak tertimbun, dan sepertinya tidak ada hasil. Setelah hampir mencapai puncak keputusasaan dari orang-orang yang menimbun genangan air (Telaga Ngembeng) itu, barulah Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) beryoga dan mempersatukan ciptanya untuk menyatu (manunggal) dengan Bhatara Kala, tanpa diketahui oleh orang-orang (Krama Desa) tersebut. Dan tak lama kemudian munculah perwujudan sebagai seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, kekar dan gagah perkasa, yang merupakan perwujudan dari Ida Gde (Bhatara Gde Gumang) yang telah menyatu dengan Bhatara Kala.
Orang-orang (Krama Desa) yang bekerja ketika itu sama sekali tidak mengenali siapa sebenarnya yang datang tersebut, dan beliau menamakan dirinya sebagai Ki Taruna Bali Mula. Orang inilah (Ki Taruna Bali Mula) yang menyanggupi untuk menimbun genangan air berwarna biru (Telaga Ngembeng) itu, asalkan dirinya ditanggung makan dan minumnya oleh orang-orang (Krama Desa) yang berniat membangun sebuah Desa di tempat itu. Tiada berpikir panjang orang-orang (Krama Desa) tersebut lalu menyanggupinya, untuk menanggung makan dan minumnya sampai selesai.

Setelah beberapa lama menimbun genangan air (Telaga Ngembeng) itu, tersebutlah bahwa porsi makan dan minumnya Ki Taruna Bali Mula itu kian hari kian bertambah, sehingga membuat orang-orang (Krama Desa) itu menjadi kewalahan memberinya makan dan minum, dan khawatir akan tidak mampu. Tiada lama kemudian, hampir rampunglah pekerjaan Ki Taruna Bali Mula menimbun genangan air itu. Disaat itulah lalu timbul niat yang kurang baik dari orang-orang (Krama Desa) yang menjadi pengikut setia dari Ida Gde (Bhatara Gde Gumang), untuk memperdayakan (mbhisékayang halapĕnrohĕn, artinya; direncanakan untuk dibinasakan) Ki Taruna Bali Mula. Akan tetapi Ki Taruna Bali Mula yang merupakan perwujudan dari menyatunya Bhatara Gde Gumang dengan Bhatara Kala itu, mengetahui niat yang kurang baik itu, namun karena keprihatinan Beliau akan kesetian dan ketulusan dari orang-orang (Krama Desa) yang masih lugu itu, lantas Ki Taruna Bali Mula yang sangat bijaksana itu, kemudian memberikan jalan keluarnya, dengan isyarat; da pamoran doéng (jangan hendaknya hanya bisa menorehkan kapur saja). Secara lebih luas maksud dari pemaknaannya adalah janganlah senantiasa mempunyai niat/prasangka yang kurang baik seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang (Krama Desa) itu agar nantinya ia melakukan kewajibannya, senantiasa menyelenggarakan upacara/upakara babanten pacaruan (pacarwwa) lengkap dengan Perasapan, Petabuhan dan Rajah (gambar) berupa Wong-Wongan yang dinamakan rajah Sang Hyang Yamarajadhipati Uriping Bhuana, dan juga harus dikelilingi oleh Tarian Rejang, yang ditarikan oleh putra-putri yang masih muda belia (daha) yang merupakan keturunan dari orang-orang (Krama Desa Ngarep), pada setiap diadakan upacara suci pangaci-aci atau pangusabhan di tempat itu, setiap bulan pertama purnama sasih kasa (Shrawana) nuju bĕtĕng, setelah datang dari laut selatan dan selanjutnya orang-orang (Krama Desa) semuanya melakukan penyucian diri (masuci laksana) serta memohon (nuhur) air suci kehidupan (tirtha amertha, tirtha sudha-mala, tirtha pangenteg pangererapuhan, dan tirtha panguripan jagat) dan sebagainya dari tengah lautan, guna membersihkan tempat-tempat di Bañu Wka ini, dan para dewa semuanya agar distanakan pada panggungan (stanakna mareng gaduh reyod). Dan disinilah dibangun sebuah Bale Agung dan Kahyangan Patokan yang pertama kali di bhumi bangsul sebagai stana Bhatara Gde Sakti Ngawa Rat yang selalu dipuja sebagai utpatti stithi, dan sebagai pusat atau poros (patokan) yang disebut Pura Penataran Desa Bale Agung. Dan agar selalu ditaati oleh orang-oang yang menjadi Krama Desa Ngarep di Desa Pakraman Bugbug Kabupaten Karangasem sampai kelak kemudian hari.

bugbug2

Setelah disanggupi oleh orang-orang (Krama Desa) tersebut, lalu Ki Taruna Bali Mula kemudian menyuruh mencampurkan nasi rayunannya (makanannya) dengan kapur (pamor) dan ditaruh di atas sebuah gelaran (anyaman gedeg dari bambu menyerupai tikar yang diambil bagian tengah/dalamnya), kemudian Beliaupun (Ki Taruna Bali Mula) lalu menghilang dari pandangan orang-orang (Krama Desa) yang ada disekelilingnya di atas Telaga Ngembeng atau Bañu Wka yang ditimbunnya itu. Dari titah inilah yang menyebabkan nasi (ajengan/rayunan) di Pura Bale Agung ketika aci atau Usabha Manggung dialasi dengan gelaran yang diolesi kapur (pamor). Inilah yang harus selalu dipatuhi oleh Krama Desa Bugbug sampai kelak kemudian hari. Jika tidak, maka mereka akan terkena kutukan (sapata) Bhatara Gde Sakti di Bañu Wka. Tentang sapata (kutukan) bagi masyarakat (Krama Desa) Bugbug apabila tidak melaksanakan upacara yang dititahkan itu, ditegaskan kembali dalam Prasasti yang dianugrahkan oleh Sri Maharaja Aji Jayapangus tahun 1103 Saka, pada lembar 9.a. dari baris ke-3 sampai 7.

Dengan demikian lalu terbentuklah sebuah desa, yang dinamakan ”Desa Bugbug” Dalam bahasa Bali kuna, kata Bugbug berarti pusat, dipusatkan, satu, dipersatukan. Di tempat inilah kelompok masyarakat dari orang-orang (Krama Desa) yang pada mulanya berada di pra-Desa pra-Desa yang mendiami gubuk-gubuk di areal persawahan di sekitar Bukit Gumang (sajuruh-juruhing bukit gumang), seperti : Sabuni, Tegakin, Malegok, Belong, Lumpadang, Mel Pahang, Pangiyu, Gantalan, Gorek, Lebah Kangin/teba/ teben kangin dan Delod Poh, Segayas itu, lalu kabugbug (dipusatkan, dipersatukan atau dikumpulkan menjadi satu).

Demikianlah sekilas tentang mitologi Bhatara Gde Gumang/Bhatara Gde Sakti dan sejarah berdirinya Desa Bugbug Kabupaten Karangasem, serta timbulnya sungai yang disebut Tukad Buhu dan adanya keyakinan pada masyarakat ”da pamoran doeng” jika ada orang yang berniat kurang baik. Juga tentang adanya upacara suci berupa rajah (gambar) wong-wongan atau yang lazim disebut rajah Sang Hyang Yamarajadhipati Uriping Bhuwana pada Natar Pura Bale Agung Desa Pakraman Bugbug Kabupaten Karangasem ketika dilaksanakannya upacara suci pangaci-aci atau usabha desa atau usabha Nini, yang dikenal dengan nama aci atau usabha manggung, yakni setiap punamaning sasih kasa (Shrawana) penanggal ping 13, 14, 15 nuju triwara beteng menurut penanggalan kalender Bali, yang jatuh sekitar bulan Juli menurut perhitungan kalender masehi. Hal ini ditegaskan kembali dalam prasasti Desa Bugbug yang dianugrahkan oleh Sri Maharaja Aji Jaya Pangus tahun 1103 Saka, lembar 3.a. baris ke-3 sampai ke-7, dan lembar 3.b. baris ke-1.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Tentang nama Desa Bugbug menurut sumber tertulis lainnya selain yang dapat dikumpulkan, yang juga berarti dipusatkan atau dikumpulkan atau dipersatukan, disebutkan dalam lontar Babad Bali Bondan, dan Babad Pucak Bukit Mundi, lembar 11b, antara lain sebagai berikut : Réh sapa kwéhning roang, dwaning ya kabugbug, hana sékĕt, hana pitungpuluhpitu, hana …. tan tuna atunggalan bangbang kabugbug. Yang Terjemahan bebasnya adalah : Walau berapapun jumlahnya orang, karena sudah dikumpulkan, ada lima puluh, ada … jumlahnya, dapat dipersatuka menjadi satu tempat kuburan (Mangku. 1976:4).

Sumber lain pula yang merujuk pada kata Bugbug yang berarti penyatuan, pengumpulan, dan juga berarti puncak atau pemusatan disebutkan dalam Kekawin Bharata Yudha bait delapan baris ke tiga antara lain; lwīr papikat jaladā, ngelih rarasiwitangkâ nikīn kumêlab (terjemahannya; bagaikan penangkap awan yang tipis, keindahan penyatuan atau pemusatan atap (pamugbug) pesanggrahan itu kelihatan menyala (Tim Penyusun. 1989:26).
Dari pernyataan tersebut di atas dapat ditarik benang-benang kesamaannya tentang adanya suatu kebenaran bahwa kata pamugbug dapat berubah menjadi kata; pabugbug/kabugbug yang kata dasarnya bugbug, yang berarti; penyatuan, puncak atau pusat. Jika dicermati dari cerita mitologi tentang terbentuknya desa Bugbug yang awalnya dipersatukan atau dipusatkan menjadi satu di sebuah tempat oleh Ki Taruna Bali Mula yang juga merupakan nama bhiseka lain dari Bhatara Gde Gumang/Bhatara Gde Sakti ketika Beliau manyatu (manunggal) dengan Bhatara Kala, dan selanjutnya Beliaulah yang berstana di Pura Penataran Desa Bale Agung sebagai utpatti stithi dan pusat pemujaan (Patokan) bagi masyarakat (Krama Desa) Bugbug Kabupaten Karangasem.

Sources : dari berbagai sumber

Keposting olih : I Wayan Ardika

Iklan

11 thoughts on “Desa Pekraman Bugbug

 1. Saya sangat terharu dan tepesona menyaksikan pemandangan dan kentalnya adat desa bugbug yang masih murni, upacara dan kemegehan tempat tempat sucinya bagai alam sorga yang begitu elok dan sangat hidup diiringi tarian yang unik dan kas desa tsb.

  Suka

 2. Saya skrg berada di luar Bali( KALBAR), melihat pemandangan spt itu rasanya ingin pulang Ke Bali, krn saya pernah tinggal di Desa bugbug sekitar th 1992,pd waktu pembangunan Bale Gong dan Pura Puseh

  Suka

 3. Ngiring sareng2 ngejaga kerahayuan,keamanan lan ketertiban ring desa bugbug tercinta…
  indik awig2 desa bugbug tyng nunas mangde si salin dados buku,mangde masyarakat utawi generasi penerus keicen melajahin isi antuk awig2 sane brupa lontar punika..
  sukseme…

  Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: