Magibung, Gebug, Cakepung

megibung2

Duk warsa 1614 Saka utawi warsa 1692 Masehi, I Gusti Anglurah Ktut Karangasem ngrejek gumi Lombok, ri kala masandekan jagi ngajengang. Ida makarya uger-uger sane mawasta “magibung”, dresta puniki madaging praciri, sanunggil wenten upacara agama ring Lombok lan Karangasem, magibung nenten naen ical, yadiastun wenten ngajeng ala prasmanan.  Pamargin magibunge puniki taler kantuh manggeh tur tegeg kamargiang ring sajebag Desa Pakraman Bugbug ritatkala ngamargian sakancan upacara.

Sane atanding, ajengan kagenahang ring duur dulange, ngangge kebat don nyuh utawi ron.Genah olah-olahane sane marupa : jatah, lawar utawi sane lianan taler ngangge kebat don nyuh utawi ron. Sane atanding kaajeng olih kutus diri punika kabaos asela.Sane asela wenten silih tunggil pangenter kabaos pepara, dane sane jagi ngunggahang utawi ngenahang olah-olahane ring duur selaane, sane kapartama kaunggahang utawi kagenahang lawar, risampune telas laware wau raris kaunggahang utawi kagenahang jatah miwah sane tiosan.

Uger-uger magibung dahat trepti, ajengan, lawar lan jatah kaambil sareng-sareng, sisan ajengane sane ka cangkeme nenten dados kaura ring duur selaane.Sisan ajengane kagenahang ring beten utawi ring samping genahe masila.Toya sane jagi kainum kacumawisang antuk cecepan, tata cara nginum toya magilih sane kabaos nyeret.Majeng ring sela sela sane siosan wenten taler uger-uger sane patut kasungkemin sareng sami.Yening wenten sinalih tunggil sela sane sampun usan ngajengang dane nenten dados ngrihinin sambrag, dane mangda ngantosang sela sane during usan maajengan.Yening sampun usan sareng sami ngajengang, raris pepara matur atur dane sampun usan sareng sami ngajengang ?Raris masaur sampun, wantah sampun usan ngajengang, ngiring sareng sami matangi.

Tatuek magibung puniki kamedalang olih I Gusti Anglurah Ktut Karangasem. Inggih punika ngiring sareng-sareng nunas ajengan malarapan antuk nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ri sajroning magibung nenten wenten papalihan warna lan kasta. Uger-uger magibung wantah keanggen titi ri sajeroning pidabdab ngamesehin mesehe, ri kala I Gusti Anglurah Ktut Karangasem ngrejek gumi Lomboke, tur ri kala magibung kanggen nyelehin prajurite sane kaon ring payudan.

Ri kala wenten galah prajurit-prajurit Karangasem ngwentenang ajah-ajah magagebug sane nganggen senjata lan tamiang. Ri kala punika raris metu ilen-ilen gebug sane wenten ring Karangasem sakadi mangkin. Prajurit Karangasem makehan saking Desa Sraya, sane kasub tur sidi. Rauh mangking gebug wenten ring Seraya.

Ri sampune kalih kerajaan Pejanggi lan Parwa kakasorang olih I Gusti Anglurah Ktut Karangasem, wenten malih pidabdab jagi ngrejek kerajaan Seleparang. Dadosne prajurit Seleparang makeh sane kaon lan makirig. Datuk Seleparang kabaos wijaksana lan sidi. Datuk Seleparang marerembub jagi ngwentenang karya agung ring Dasan Agung. Sausane karya agung kagelarang prajurite sareng sami malila cita, maigel-igelan, matuakan lan magending-gendingan. Saking galahe puniki mawetu wenten igel-igelan cakepung sane kasub rauh mangkin ring Karangasem. Kabaos kruna cakepung metu saking kruna “jag kepung”.

Sesampune I Gusti Anglurah Ktut Karangasem kabaos menang, raris Ida mawali mantuk ka Karangasem, nguningayang kamenangane ring rakan Idane, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem. Dane mantuk makta rarapan ciri kamenangane marupa bende sane kaangge gendrang yuda olih kerajaan Seleparang, lan makta payuk ageng malakar antuk temaga. Dende punika kasimpen ring Pura Bukit Karangasem, siosan ring punika taler makta lelancang malakar antuk emas (genah sirih raja), duen Datuk Pejanggi taler kasimpen ring Pura Bukit Karangasem. Wenten malih solas kulawarga sane nyarengin ida ka Karangasem punika wantah Kulawarga Datuk Bayan. Kulawarga puniki magenah ring Kampung Anyar Bukit Karangasem. Sumber : Konten. BP.1502:2009

Posted by : I Wayan Ardika

Iklan

2 thoughts on “Magibung, Gebug, Cakepung

  1. salam kenal , saya dari ngis ,,,,, postingannya sangat menarik dan menambah wawasan , dan akan lebih baik lagi jika kita bersama mau melestarikan

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: