Bali ; Jagat Bangsul …

Bale Agung Bugbug

Om Swastiastu …… ,

Atur Pangampura

Ampurayang ugi atur tityang ring katunayan titiyang.  Makweh saking kaeningan manah, wantah matur petangi, ngenenin indik budaya ring Bali.  Banget pangampura tityang dwaning atur tityang tanpa una mawetu makweh atur miwah kruna rauh ring sasuratan tityang puniki makweh sane iwang saha nenten manut ring kerta bahasa.  Puniki metu saking katunan tityang madewek jatma tani tur dahating nista magenah doh ring desa dresta, mawetu kantun banget pisan kegamel ring katunan : Tuna kawentenan, Tuna Ajak Uruk, Tuna Sawitra,Tuna Tattwa, miwah Tuna Makesami.

Antuk punika yan kapangguh kaiwangan ring sajeroning atur puniki miwah iwang ring tatujon sane nenten manut ring kayun sang pamaos, punika banget lungsurang tityang pangampura.

ADAT ; adat mawiwit saking aksara catur lwira : A,D,A,T.  Aksara ADAT meraga idup mati, Aksara idup wantah : A,A, Aksara mati wantah : D,T.  Akasara punika meraga rwa bineda. Smertin rwa bineda punika dwaning sabinaning aci nganggen sor luhur, umpaminia,  luhur ika bebanten, tur ring sor segehan. Piteges ADAT lwirnia : A = Agama : Pamargin Ida Betara lan Betari sane kaagem. D = Dresta : Pemargin Ida Betara kagambarang antuk upakara-upakara utawi yadnya.  A = Awig-awig : Pemargin Ida Betara punika keanggen pikeling pemargi.  T = Tata titi : Smertin nyane tegteg, manusa (kerama) desa negtegang, ngemargiyang awig-awig sane ngawinan tegteg ikan bumi sabwana.

CATUR DRESTA : Catur Dresta mawiwit saking dresta, lwirna : Loka Dresta, Sastra Dresta, Desa Dresta, Kuna Dresta. Dresta mawiwit saking pemargin Ida Betara lan Betari ring Jagat Bangsul utawi Bali duk nguni.  LOKA DRESTA : Pemargin Batara Betari makweh ring sabinaning genah ring Jagat Bangsul, sapunika indike mawinan wenten kabaos Loka Dresta. SASTRA DRESTA : Pemargin Batara Batari ring saidering Jagat Bangsul, unduk ika kasuratang ring lontar-lontar punika wiwitnia wenten kabaos Sastra Dresta.  DESA DRESTA : Sesampune pemargin Batara lan Betari punika kasuratang tur kamargiyang ring desa-desa ring Bangsul sowing-sowang, unduk punika mawinan kabawos Desa Dresta ring wekasan.  KUNA DRESTA : dwaning sampun suwe kemargiyang pemargin Ida Betara Betari ring desa-desa, unduk punika sane mawinan wenten kebaos Kuna Dresta.

IKI PICEKET : Yan sang nateng ratu ngemargiyang sabinaning Aci ring Bangsul (Bali) ayua kita mangirangin, ayua juga ngewuwuhin apan ika pawayangan Bhatara-Batari, apan dahat mahabara ika juga angilang aken kang wus ana.  Mangkana juga ikang kahyangan tan wenang agingsir aken, lan ngerubah ikang kahyangan lan anangun aken kahyangan kang wus pejah.  Yan Ika kapurug, ika ngawetu aken mambar mambur lan jagat cemer : Ana wong apagutan,Tan ana Wong Bakti ring Bhatara, Manusa Makweh sumbah tan manut ring panemaya, Panes Ikang Rat, Manusa seneng ring tan duwe, Manusa nyungsang puaya, Manusa Tan weruh ring Kahyangan, Manusa Tan Manut maring Krama.  Yan mangkana tengerania wenang sang nateng ratu angadak aken Yadnya Bumi, pemarginia : Ana Mrebu Bumi (Ngelukat Gumi), Ngenteg Jagat.

TRI BUDAYA : BUDAYA ALAM, Mapiteges : Ngeranjing ring sajeroning wewidangan Desa Adat Bugbug. Punika sane mapiteges Alam Bugbug sane munggah muwah kemanggehang ngawit warsa 1103 olih Ida Sri Jaya Pangus, sane munggah ring Prasasti Bugbug (Prasasti Jero Piit).  luwirnia : Wates Kelod : Ampuan Segara ngawit saking Apen Ngantos Batu Madeg. Wates Kauh : Tembing Barak, Ngawit saking Batu Madeg ngantos Ngampan Rempak.  Wates Kaler : Batu Makowek, Saking Ngampan Rempak ngantos Batu Makowek. Wates Kangin : Yeh Biru, saking Batu Makowek ngantos ke Apen

KERTA BUDAYA, mapiteges : pemargin aci-aci sane kamargiyang sabinaning aci, sane katungtungin olih I Krama Ngarep, kewantu oleh I Krama Desa tan wenang kakirangin muwah kawuwuhin yan mamurug ngawetuang mambar mabur ikang Rat.  Punika ngawinan  patut ajeg kamargiyang kayang kawekas wekas.

SENI BUDAYA, Mapiteges : Ngeranjing ring sajeroning gegamelan sane kegamel, sane patut kaswarayang manut panemaya.  Wiwit seni budaya mawiwit saking lente ; duk Aberawi ngawetuang Grubug Agung, kweh wong sane pejah.  Wilangan seni Budaya ring Desa Bugbug : Gong Desa, Gambang, Salonding, Gong Tuwa. Punika patut kaswarayang manut panemaya sane dados tamba desa san ngawetuang kerta ikang desa.

DESA SANE PINIH TUA RING BALI :Desa sane pinih tua kabaos ring Bali kewentenannyane minekadi pemargin yadnyane minekadi sane wenten ring desa inucap : Wenten Pura Kentel Gumi, Wenten Kahyangan maulon nyatur, Sabinan kahyangan nenten medaging jaba tengah, Pemargin aci nganggen tahun candra (ngetahun), Salah sinunggil aci ngganggen kapal perahu (jukung), Sinunggal aci Ida Betara pinguntat kahaturan upakara, Salah sinunggil aci wenten kepaica mertan jagat, Desa inucap medue gegamelan 4 desa, Salah sinunggil aci wenten patemon tungtung kelawan bungkah,Roras sasih sami medaging aci, Salah sinunggil kayangan wenten maparab kayangan gumi, akta mandala, agama nirmala gandi.  Kadi punika wenten ring desa inucap sida kabaos desa pinih tua.

DESA SANGET TUA : Desa sane sanget tua ring Bali kawentenan nyane, mekadi pemargin yadnyane sane wenten ring desa inucap, Desa inucap meduwe gegamelan desa seyosan rangkung 4 desa. Wenten kahyangan padma ngelayang sane mesaka asiki, Sabinan kahyangan nenten medaging jaba tengah, Salah sinunggil yadnya nganggen kapal perahu jukung, Pemargin yadnya nganggen tahun candra (purnama tilem), Roras sasih akehan sasihe medaging yadnya, Desa inucap ngaci salah sinunggil ulun merta minikadi sane siosan.  Asapunika wenten nyane ring desa inucap sida kabaosang desa sanget tua.

DESA TUA : Desa sane kabaos tua ring Bali kewentenan nyane pinekadi pemargin, yadnyan nyane sane wenten ring desa inucap luire : Sami kahyangan ring desa inucap nenten medaging jaba tengah. Ngemargiang aci medasar antuk candra (purnama tilem), Roras sasih akehan medaging aci.

DESA PEKRAMAN : Desa sane kabaos desa pekraman ring Bali kwentenan nyane minekadi, pemargin yadnyane sane wenten ring desa inucap luwire : Sami kahyangan ring desa inucap medaging jaba tengah, yadnya sane kemargiang medasar tahun surya sane mayusa 35 hari sane munggah ring seanan sunari sane kabaos odalan (ngodalin).  Asapunika kewentenan nyane mawinan sida kabaos desa pekraman sane mangguh ngesasih.

YADNYA BUMI : Yan sira anangun Yadnya Bumi yatna yatna tesire apan Yadnya Bumi sepirit maha bara pisan.  Yadnya Bumi medasar Panca Kerti : Manusa Kerti, Siwa Kerti, Dewa Kerti, Bhuta Kerti, Jagad Kerti.  Panemaya pemargin Yadnya Bumi keambil saking tahun Candra, sane yusannyane 30 rahina, pamarginia rikala : tanggal 10, sasih 10, rah 10, tenggek 10.  Panelas ikang rah Tileming Kesanga katinembe dening tanggal apisan saih 10, penaurania ngesatus warsa.  Sane wenang kaanggen muput : Tri Catur Danu, Tirta Sapta Giri.  Tan wenang kapuput dening Tirta Puja, yan mamurug yadnya ika tan sida gawe, ika matangian desa sane wenten lwire : Desa Pinih Tua, Desa Sanget Tua, Desa Tua.  Desa sane ring ungkur punika tan sida kapuput antuk Tirta Puja, sehananing yadnya sane memargi ring desa inucap.  Yan mamurug ngawetu aken tan side gawe.  Sama akena angutang yadnya ring margi agung.

Mangkana kalinggania sane munggah ring Lontar Purana Bangsul.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

SYA/posted by : Krama Purantara Bugbug ring Denpasar I Wayan Ardika

Iklan

One thought on “Bali ; Jagat Bangsul …

  1. becik pisan sampun nguningayang sekadi napi patutnyane, iraga dados jadma Bali, patut uning ring parindikan punika, santukan punika sejarah sane nenten dados laliang. ring ajeng punika wnten katelatarang antuk basa Jawa kuno yening dados unggahang tegesnyane ring basa Bali mangda tyang uning. santukan tiang dados jadma kalintang tambet ngeninin basa lan sastra miwah sane lianan.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: